2014-2015 9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

2014-2015 9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 26.Sayfa Cevapları

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 37.Sayfa Cevapları 

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 68.Sayfa Cevapları

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 69.Sayfa Cevapları

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 70.Sayfa Cevapları 

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 70.Sayfa Cevapları

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 70.Sayfa Cevapları

2.  Bir otçul canlının hücrelerinde aşağıdaki organik moleküçiftlerinden hangileri bulunabilir?
A)   Glikojen - Yağ
B)   Sakkaroz - Yağ
C)   Nişasta - Protein
D)   Selüloz - Protein
E)  Nişasta - Maltoz

3.  I. Büyüme
II. Boşaltım
III.Mitokondri organeli bulundurma
IV.   Solunum
Yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm canlılar için ortaktır?
A) I ve II                B) II ve III               C) I ve III               D) I, II ve III              E) I, II ve IV

4.    I. Solunum
II.      Üreme
III.Beslenme
Canlıların hayatsal faaliyetleri için yukarıda verilenlerden hangilerini yapmaları zorunlu değildir?
A)Yalnızl              B)Yalnız ll             C) YalnıIII          D) ve II                 E) II ve III

5.  Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşiktir?
A) Su                    B) Vitamin            C) Mineral              D) Tuz                     E) Asitler

6.    I. Canlı hücrelerin yapısına katılır.
II. Metabolik faaliyetlerde düzenleyicidir.
III. Enerji verir.
Organik bileşikler yukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir?
A)Yalnız l               B)Yalnız ll               C) Yalnız III            D) I ve II                  E) I, llvelll

7.    I. Glikoz
II. Su III. Vitamin
Yukarıdaki organik moleküllerden hangileri sadece üreticiler tarafından sentezlenir?A)Yalnızl               B) ve II                C) ve III              D) II ve III               E)l, llvelll

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 69.Sayfa Cevapları

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 69.Sayfa Cevapları
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.     Biyoloji ile ilişkisi olan bilim dalları nelerdir?
2.     Canlıların ortak özellikleri nelerdir?
3.     Metabolizma kavramını açıklayınız.
4.     Canlıları oluşturan inorganik ve organik maddelerin farklılıklarını belirtiniz.
5.     Asit ve bazların canlılar için önemini açıklayınız.

B.  Aşağıda yer alan ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y"yazınız.
1.  (D ) Canlılar, hayatlarını devam ettirebilmek için hücrelerinin içinde biyokimyasal olaylar gerçekleştirir. Canlılarda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına "metabolizma" denir.
2.    ( Y) Anabolizma büyük moleküllü maddelerden küçük moleküllü maddelerin yapımıdır.
3.    ( D) Katabolizma büyük moleküllü maddelerin küçük moleküllü maddelere yıkımıdır.
4.    ( Y) Canlı hücrelerde aktivasyon enerjisi engelini düşürerek tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörlere vitamin denir.
5.  (D ) Çok hücrelilerde büyüme hücre bölünmesi ile sağlanır.

C.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1.   Küçük moleküller birleşirken suyun açığa çıkmasıyla gerçekleşen tepkimelere DEHİDRASYON TEPKİMESİ denir.
2.      Karbon atomları arasında tek bağbulunan yağ asitlerine doymuş yağ asidi denir.
3.      Bitki hücrelerinde hücre çeperinin temel maddesi olan selüloz çok sayıda glikoz molekülünden oluşur.
4.      Hücrede oksijen kullanılarak besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin ortaya çıkarılması olayına oksijenli solunum    denir.
5.      Bir hücreli ya da çok hücreli canlılarda metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması olayına boşaltım denir.

D.  Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Köpeklerin bir ses duyduğunda kulaklarını dikmesi canlıların ortak özelliklerinden hangisine örnektir?
A) Solunum           B) Hareket             C) Büyüme            D) Uyarılma             E) Organizasyon

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 68.Sayfa Cevapları

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 68.Sayfa Cevapları
1.   Yukarıdaki yapılardan hangileri canlılardaki organik bileşiklerdir?
2,4,6,7,8,10,11,13,14,15
2.   Yukarıdaki yapılardan hangisi veya hangileri organizmada canlılığın devamı için alınması gereken minerallerdir?
1,3,9
3.   Yukarıdaki yapılardan hangisi bütün canlıların doğrudan kullanabileceği enerji kaynağıdır?
7
4.   Yukarıdaki yapılardan hangileri enzimlerin etki ettiği maddelerdir?
6
5.   Yukarıdaki yapılardan hangileri nükleotitlerin yapısında bulunur?
2,10
6.   Yukarıdaki yapılardan hangileri bitkisel karbonhidrattır?
11
7.   Yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri yağda eriyen vitaminlerdir?
13
8.   Yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri suda çözünen vitaminlerdir?
14,15

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 37.Sayfa Cevapları

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 37.Sayfa Cevapları
Aşağıda yer alan bilgileri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlışolanların başına "Y" yazınız.
1.     ( D) Benzer elementlerden oluştukları hâlde canlıve cansız varlıkların yapısıarasında farklılıkların bulunmasının nedeni, elementlerin farklı şekillerde, sayı ve çeşitte dizilmesidir.
2.     (D ) Kendi besinini kendileri üretebilen canlılara ototrof ya da üretici canlılar denir.
3.     (Y ) Bitkiler ihtiyaç duydukları besinleri dışarıdan alır.
4.     (Y ) Organik maddeler tüm canlılar tarafından dış ortamdan alınır.
5.     (D ) Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması solunum ile gerçekleşir.
6.     (Y ) Fotosentez, birçok tepkimenin gerçekleştiği bir yıkım olayıdır.
7.     (D ) Canlıların tümü yapım ve yıkım reaksiyonlarını gerçekleştirir.
8.     (Y ) Yıkım reaksiyonları sadece sindirim olayı ile olur.
9.     (Y ) Genç bir bireyden ergin birey oluşuncaya kadar geçen süre metabolizmadır.
10.      (Y) Cansızlar hareket edemez.
11.      (D) Canlıların tümü nesillerini devam ettirebilmek için ürer.
12.      (D) Bitkilerin köklerini suya yöneltmesi bitkilerin tepki verdiğini gösterir.
13.      (D) Gövde bir bitkinin organıdır.
14.      (Y) Canlıların tümü kışın metabolizmalarını tamamen durdurur.
15.      (Y) Bir hücreli canlıların tümünün hareket yetenekleri yoktur.

9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 26.Sayfa Cevapları

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


9.Sınıf Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 26.Sayfa Cevapları
Aşağıda birbiri ile bağlantılı "Doğru", "Yanlış" tipinde ifadeler içeren "Tanılayıcı Dallanmış Ağaç" tekniğinde bir soru verilmiştir. "a" maddesinden başlayarak cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyiniz.

Her bir D/Y kararı bir sonraki maddeyi etkiler. Vereceğiniz D/Y yanıtlarıyla 8 ayrı çıkış noktala-rına ulaşabilirsiniz. 3 doğru yanıtı içeren çıkışı bulunuz.
Çıkış için doğru olan sıralama şu: D,Y, Y

2014-2015 12.Sınıf Biyoloji Yıllık Planı

2014-2015 lise, ortaokul ve ilkokul yıllık planlarının hepsi sitemizde mevcut.
Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm sınıflar bazında YILLIK PLANLARI bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2014-2015 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız:

Icon of 12 SINIF BİYOLOJİ YILLIK PLANI 12 SINIF BİYOLOJİ YILLIK PLANI (23.6 KB)