Header Ads

Biyoloji Dersi Proje Ödev Konuları

9. Sınıflar:

Proje;
1.  Biyoloji ile ilgili elde edilen bilgilerin, tarihsel süreç içerisinde diğer bilim dallarındaki ve özellikle teknolojideki gelişmelere bağlı olarak değişimi araştırılması

2.Hayatı tehdit eden sorunların (gıda sıkıntısı, küresel     iklim değişikliği,         sağlık sorunları vb.)çözümünde biyolojinin katkıları nelerdir? 

3.Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları temel düzeyde animasyon-simülasyonlar veya    modellerle açıklanır

4.Kök hücre kavramı ve kök hücre teknolojisinin sağlık alanında kullanımıaraştırılır. 

5. Hücre kültürü, doku kültürü, yapay organ ve yapay doku ile hücre teknolojileri arasında ilişkiyi araştırılması.

6. Farklı hücre örnekleri mikroskop yardımıyla ve/veya görsel örnekler (resim, video, animasyon vb.) kullanılarak incelenir ve karşılaştırması yapılır. 

7.Canlı âlemleri, biyolojik ve ekonomik önemleri temelinde ele alınarak sunumun yapılması. 

8.Çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar araştırılır. 

9. Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörleri - endemik türlerini açıklar, yorum getirir.

10. Türkiye’de yok olma tehlikesi altında bulunan canlı türleri ile endemik türlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmaları araştırır.

11. Bölge ve ülke ekonomisi için önemli olan canlı çeşitlerini ve ülkemize özgü türlere ait gen bankalarının kurulma nedenlerini araştırır.

10. Sınıflar:
Proje;
·         ATP molekülünün yapısındaki enerji hangi yollarla kullanılabilir hale gelmektedir? 

·         Glikoz molekülünün oksijenli ortamda son ürüne kadar parçalanması ile ilgili araştırma ve sunum hazırlanması. 

·         Glikoz molekülünün oksijensiz ortamda parçalanması ile ilgili araştırma ve sunum hazırlanması

·         Artık malzemeler kullanarak yaprak modeli oluşturmak. 

·         Fotosentez üzerine etki eden faktörlerin canlı üzerinde gösterilmesi ve sunumu 

·         Kromozomve gen klonaması 

·        Yaşadığı ekosistemi tanır, örnekler toplartanıtıcı bir sunum hazırlar. D.K. syf-171

11. Sınıflar:
Proje;

·         Tüketim ile doğal denge arasındaki ilişkinin korunması nasıl olabilir var olan durum nedir? 

·         Bitki üretiminde kullanılan hormonlar ve görevleri. 

·         Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizması, bu mekanizmayı gösteren basit bir deney. 

·         Çimlenme deneyi yapılarak, çimlenmiş bir tohum üzerinde başlıca kısımlar gösterir. 

·         Dormansi olayının araştırılması 

·         Mendel ilkeleri örneklerle açıklanır. 

·         Genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişkiyi çaprazlama ile ispat ederek açıklar. 

·         Gen teknolojileri, DNA parmak izi analizi, kök hücre gibi teknolojilerin kullanım alanları araştırır. 

·         İnsan türünün dünya üzerindeki dağılımı, dağılımın tarihi geçmişi, biyolojik sebepleri.

12. Sınıflar:
Proje;
·         Vücutta besinlerin sindirimi ve emilim 

·         Soluk alıp verme ile ilgili deney (akciğer) yapılır ve soluk alıp verme mekanizması açıklanır, solunumun çeşitleri açıklanır. 

·         En az iki 9. sınıf şubesine solunum sistemi üzerine sigaranın zararları başlıklı 30 dk sunum yapar. 

·         Kan dolaşımı üzerine sinir sisteminin etkisini araştırır, araştırmasını sınıfında sunar. 

·         Kan Gruplarının Belirlenmesi etkinliği. D.K. 73.syf 

·         İvan Pavlof kim? "Şartlanma" üzerine olan çalışmalarının sunar. 

·         İnsan hayatına etkisi doğrudan olan, insan eliyle insana fayda sağlaması amaçlanarak yapılan, fakat zararı yararından fazla olan doğal yıkımlar hakkında sunum yapar.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.